Ta strona internetowa przechowuje pliki cookie na komputerze użytkownika. Te pliki cookie są wykorzystywane do zbierania informacji o tym, jak użytkownik wchodzi w interakcje z naszą stroną internetową i pozwalają nam na zapamiętanie go. Informacje te są wykorzystywane w celu poprawy i dostosowania przeglądania strony do potrzeb użytkownika oraz w celu analizy i pomiarów dotyczących osób odwiedzających naszą stronę internetową i inne media. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie można znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Jeśli odmówisz, Twoje informacje nie będą śledzone podczas odwiedzania tej strony internetowej. Pojedynczy plik cookie zostanie użyty w przeglądarce, aby zapamiętać to ustawienie. Akceptuj

2018-03-09
Dofinansowanie warsztatów ekologicznych dla szkół z WFOŚiGW
Organizacja imprez > Blog > Dofinansowanie warsztatów ekologicznych dla szkół z WFOŚiGW

Wpływ na przyrodę, środowisko, ma każdy z nas. Poprzez odpowiednie zachowania, działania w swoim najbliższym otoczeniu, można decydować o tym, w jakim środowisku przyjdzie żyć. Postawa proekologiczna to korzyści zdrowotne, to zysk na długie lata, z myślą o następnych pokoleniach. Dlatego ogromne znaczenie ma prawidłowa edukacja ekologiczna, wprowadzana w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Zaczenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży

Edukacja ekologiczna w pierwszej kolejności ma obejmować działania, które będą kształtowały świadomość ekologiczną. Można to zrealizować choćby za pomocą ciekawych warsztatów ekologicznych. Jakie znaczenie będą miały warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży? Dlaczego  warto je organizować w szkołach i przedszkolach?

Młody człowiek jest niczym gąbka. Potrafi chłonąć naprawdę wiele, jest ciekawy świata. W przeciwieństwie do osób dorosłych nie boi się nieznanego. Dzięki temu propagowanie działań ekologicznych trafia na podatny grunt, co procentuje przez wiele lat.

Edukacja ekologiczna, podana w przystępnej, interesującej formie, pozwala wpajać odpowiednie, pozytywne postaw proekologiczne. Najprostsze codzienne czynności, do których nie przywiązywało się większej wagi, mają ogromne znaczenie dla społeczeństwa i środowiska.

Warsztaty ekologiczne prowadzone w szkołach procentują. Dzieci, młodzież jest w stanie propagować zachowania ekologiczne w najbliższym otoczeniu np. wśród rodziny.

 

Polityka ekologiczna, czyli co i jak robi w tym kierunku WFOŚiGW?

Głównym celem, do jakiego został stworzony Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest propagowanie działań ekologicznych, w różnych sferach życia. Misją WFOŚiGW jest kierowanie środków pieniężnych na różnego rodzaju działania, projekty związane z ochroną środowiska, promocją i edukacją w zakresie ekologii.

Wojewódzkie Fundusze działają w sferze inwestycyjnej, jak i nieinwestycyjnej. Poprzez inwestycje mają na celu wspierać różnego rodzaju działania, poprawiające środowisko, w jakim żyjemy. Budowa obiektów np. oczyszczalni ścieków. Wspomaganie zakupu urządzeń do uzyskiwania odnawialnych źródeł energii, czy dofinansowanie samorządów w zakresie budowy sieci wodociągowych.

Działalność nieinwestycyjna również ma znaczenie. Jest ona nie do końca namacalna (jak w przypadku choćby budowy oczyszczalni ścieków), jednak wspieranie choćby edukacji ekologicznej, może procentować przez długie lata. Dlatego w ramach swojej działalności, WFOŚiGW może wspomagać organizowanie warsztatów ekologicznych czy realizację najróżniejszych imprez proekologicznych.

 

Dofinansowanie warsztatów ekologicznych dla szkół przez WFOŚiGW 

Jak można uzyskać dofinansowanie z WFOŚiGW, dla celów przygotowania warsztatów ekologicznych? Jakie środki można jednorazowo uzyskać oraz co ma znaczenie dla komisji oceniającej wnioski?

Kto może starać się o dofinansowanie z WFOŚiGW

Istnieją jasne, wyraźne kryteria, które wskazują, kto może wystąpić o dofinansowanie z WFOŚiGW, w ramach programów edukacji ekologicznej. Mowa o jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich jednostkach organizacyjnych. O niezbędne środki mogą aplikować także instytucje i organizacje pozarządowe. Wojewódzkie Fundusze wspierają również przedsiębiorców, którzy mają ciekawe pomysły na wspieranie działań proekologicznych.

Projekt warsztatów ekologicznych składany do WFOŚiGW i jego ocena

Każdy z WFOŚiGW działających w Polsce, jasno i wyraźnie określa priorytety na dany rok. To właśnie priorytety, determinują późniejsze rozdzielanie środków na najróżniejsze projekty związane z ekologią. Ocena merytoryczna składanych wniosków, będzie zatem wypadkową odnoszącą się do pewnych kwestii. Wspomniane już priorytety ekologiczne. Warsztaty ekologiczne powinny w pewien sposób nawiązywać do nich. Liczy się również zakres działania warsztatów, czy skierowane będą do jednej placówki, czy może przygotowany ma być cykl warsztatów, obejmujący więcej szkół w danym mieście. Ocena merytoryczna wniosku tyczy się również zasięgu oddziaływania konkretnych działań w ramach edukacji ekologicznej. Zasięg lokalny, regionalny lub ponad regionalny.

Jakie maksymalne  dofinansowanie przyznaje WFOŚiGW?

Wnioski o dofinansowanie, o dotacje składa się na określone kwoty. Każdy z wojewódzkich funduszy samodzielnie określa stopień procentowy dofinansowania oraz ustala górne widełki finansowe, których przekroczyć nie można. Zazwyczaj WFOŚiGW pokrywa 80% kosztów kwalifikowanych. Istnieją jednak wyjątki, w niektórych województwach organizacje pozarządowe mogą liczyć na 100% dofinansowania. Na jakie kwoty można liczyć? Większość programów związanych z edukacją ekologiczną pozwala maksymalnie aplikować o 20.000 zł. Zdarzają się również programy, gdzie 10.000 zł okazuje się kwotą końcową.

 

Dlaczego dofinansowanie edukacji ekologicznej WFOŚiGW jest bardzo ważne?

Gdyby nie środki WFOŚiGW przeznaczane na edukację ekologiczną, w tym warsztaty ekologiczne, trudno byłoby krzewić postawy proeko wśród najmłodszych. Placówki oświatowe, samorządy mają „ważniejsze wydatki”, mimo iż ekologia powinna być traktowana priorytetowo.

Dofinansowanie z WFOŚiGW jest często jedyną szansą na realizację konkretnego programu, warsztatu ekologicznego. Ciekawy pomysł, projekt w ramach ekologii nie zawsze może liczyć na sfinansowanie, mecenat prywatny.

Jednorazowe warsztaty ekologiczne, pozostawiają po sobie coś więcej niż tylko nowa wiedza i świadomość uczestników. To także wyposażenie, różnego rodzaju przedmioty i urządzenia, które będzie można wykorzystać jeszcze niejednokrotnie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ